Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacy reglement

Tickets

Als u om welke reden dan ook geen gebruik maakt van uw ticket, komt dit voor uw eigen rekening. U kunt het ticket niet ruilen voor één van de andere avonden van het Kennicafé.

Privacyverklaring Stichting Kenniscafé Emmen

Stichting Kenniscafé Emmen heeft geen winstoogmerk en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53462734. Het postadres van de stichting is Kuifmees 64, 7827 BL Emmen. Het Kenniscafé is per mail te bereiken via info@kenniscafe-emmen.nl.

Waarom verwerkt het Kenniscafé uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om

- u op de hoogte te houden van de activiteiten van het Kenniscafé;

- u in staat te stellen de activiteiten van het Kenniscafé bij te wonen;

- u in staat te stellen tickets te bestellen voor de activiteiten van het Kenniscafé;

- informatie in te winnen over de samenstelling, wensen en verwachtingen van onze doelgroep.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uitsluitend de volgende gegevens: naam, emailadres, telefoonnummer, postcode en huisnummer.  

Hoe komen wij daaraan?

Wij krijgen die gegevens rechtstreeks van u, wanneer u tickets bestelt of wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren die gegevens totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met anderen

Het Kenniscafé Emmen verkoopt uw gegevens niet en deelt die nooit met andere partijen, tenzij dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken (website en webshop) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Het Kenniscafé Emmen blijft ook in die gevallen verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Cookies

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en bevorderen het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw privacyrechten

Op het moment dat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de diensten van het Kenniscafé of geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, verwijderen wij meteen al uw gegevens. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking. Dat kan door een mail te sturen naar info@kenniscafe-emmen.nl. Uw verzoek wordt zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken in behandeling genomen. Als u niet tevreden bent over hoe wij met uw verzoek of met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Kenniscafé Emmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u twijfels heeft over die beveiliging of de indruk heeft dat er een inbreuk op uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, neem dan contact op met info@kenniscafe-emmen.nl